Analýza odběratelů daného segmentu ve vybraném regionu a marketingová komunikace s nimi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza odběratelů daného segmentu ve vybraném regionu a marketingová komunikace s nimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorlová, Růžena cs
dc.contributor.author Zaoralová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:49:26Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:25Z
dc.date.issued 2007-12-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6297
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný zvolený způsob komunikace s potencionálními zákazníky mediální agentury MAFRA a.s., s pobočkou ve Zlíně, realizovat novou navrhnutou strategií a vyhodnotit její efektivitu. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce se seznámíme s obecnými poznatky procesu komunikace, komunikačního mixu a podpory prodeje. Praktická část nás seznámí s analýzou deníků Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, propagační strategií a realizací nově navrhnuté strategie komunikace se zákazníkem. cs
dc.format 69 s., 10 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2406345 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2009 cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject analýza cs
dc.subject propagační strategie cs
dc.subject Communication en
dc.subject communicational mix en
dc.subject sales promotion en
dc.subject analysis en
dc.subject promotional strategy en
dc.title Analýza odběratelů daného segmentu ve vybraném regionu a marketingová komunikace s nimi cs
dc.title.alternative Customer analysis of given segment in selected region and marketing communication with them en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman cs
dc.date.accepted 2008-01-22 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to analyze the current chosen type of communication with potential customers of MAFRA a.s. agency, the Zlin branch, and to implement a new suggested strategy with evaluating its efficiency. The study is divided to a theoretical and practical part. In the theoretical part, we will come to general terms on the process of communication, communicational mix and sales promotion. In the practical part, we will be dealing with an analysis of newspapers: Mlada Fronta Dnes and Lidove nominee, promotional strategy and implementation of the new suggested strategy of communication with customers. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7419
dc.date.assigned 2007-10-05 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zaoralová_2008_bp.pdfBlocked 2.294Mb PDF View/Open
zaoralová_2008_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
zaoralová_2008_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account