Srovnávací analýza anglické a české korespondence zaměřené na stížnosti a reklamace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnávací analýza anglické a české korespondence zaměřené na stížnosti a reklamace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Ohlídalová, Nikola
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:52:03Z
dc.date.available 2010-07-16T19:52:03Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6457
dc.description.abstract Teoretická část práce obsahuje souhrn zásad uplatňovaných v obchodní korespondenci, specifikuje jednotlivé komunikační kanály a vývoj obchodní korespondence se zaměřením na stížnosti a reklamace. Praktická část zahrnuje srovnávací analýzu shromážděné české a anglické korespondence obsahující stížnosti a reklamace s přihlédnutím k výběru komunikačního kanálu a účelnosti korespondence. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 3205340 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Obchodní komunikace a korespondence cs
dc.subject reklamační korespondence cs
dc.subject stížnostní korespondence cs
dc.subject moderní obchodní komunikace a korespondence cs
dc.subject Keywords: Business communication and correspondence en
dc.subject Letters of Complaint en
dc.subject Letters of Claim en
dc.subject Present-time business communication and correspondence en
dc.title Srovnávací analýza anglické a české korespondence zaměřené na stížnosti a reklamace cs
dc.title.alternative Comparative Analysis of English and Czech Letters of Complaint and Letters of Claim en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vabroušková, Věra
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated There is an summary of standards how to write business correspondence, description of communication channels and developement of the business correspondence dealing with claims and complaints in the theoretical part. Practical part contains the analysis of collected czech and english letters and e-mails of claim and complaint.The aim of the analysis is to summarize the main differences between czech and english correspondence dealing with claims and complaints with focus on the communication channel and its application. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8485
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ohlídalová_2008_bp.pdfBlocked 3.056Mb PDF View/Open
ohlídalová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
ohlídalová_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account