Aktivizující metody při utváření zdravého životního stylu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizující metody při utváření zdravého životního stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Toušková, Miroslava cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T21:03:18Z
dc.date.available 2010-07-16T21:03:18Z
dc.date.issued 2008-03-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6618
dc.description.abstract V teoretické části práce jsem objasnila pojem projektové vyučování. Věnuji se jeho historii i současnosti a pedagogickým aspektům, aktivizujícím metodám a formám práce využívaným v projektovém vyučování. Podstatná je kapitola o utváření zdravého životního stylu, problematika "zdraví" a "školy podporující zdraví". Cílem je postihnout projektové vyučování a zdraví na školách a předložit objektivní informace týkající se této problematiky. Praktická část navazuje na teoretická východiska. Uvádím mnou vypracovaný roční tematický plán pro 1 - 5 ročník základní školy v oblasti Člověk a jeho svět. Popisuji konkrétní projekty "Pyramida zdravé výživy" a "Žijeme zdravě" realizované s žáky Základní školy Kounov. Cílem praktické části je prokázat účinnost projektového vyučování a možnost jeho využití ve výuce. cs
dc.format 96 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3531490 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Aktivizující cs
dc.subject metody cs
dc.subject projektové cs
dc.subject vyučování cs
dc.subject zdravý cs
dc.subject životní cs
dc.subject styl cs
dc.subject Activating en
dc.subject methods en
dc.subject project en
dc.subject teaching en
dc.subject healthy en
dc.subject life en
dc.subject style en
dc.title Aktivizující metody při utváření zdravého životního stylu cs
dc.title.alternative Activising methods contributing to a healthy life style en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2008-05-15 cs
dc.description.abstract-translated The concept of project teaching has been explained in the theoretical part of my work. This part deals with its history, as well as the present status, pedagogical aspects, activation methods and techniques used in the project teaching. The essential chapter is the one concerning the formation of a healthy life style, the "health'q and "health supporting schools'q issues. The aim is to handle the project teaching and health at schools and to present objective information on this problem. The practical part follows up the theoretical grounds. It contains the annual thematic programme, elaborated by myself, for the 1st to 5th primary school grades in the field called A Human and the Human's World. I described the particular projects "Healthy nourishment pyramid'q and "Healthy living'q which had been implemented together with the pupils of the primary school in Kounov. The aim of the practical part is to prove the efficiency of the project teaching and its applicability to lessons. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009197
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
toušková_2008_dp.pdfBlocked 3.367Mb PDF View/Open
toušková_2008_vp.doc 63.19Kb Microsoft Word View/Open
toušková_2008_op.doc 60.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account