Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny.
Autor: Kovaříková, Květa
Vedoucí: Chudý, Štefan
Abstrakt: Postmoderní současnost nachází občany naší země ve víru překotných událostí. Klíčové determinanty optimalizace stavu soudobé české společnosti představuje uvědomělá podpora projevů občanské iniciativy a občanské spoluzodpovědnosti spojená se zabezpečením záruk naplňování občanských práv na makrosociální i mikrosociální úrovni. Celostátně působící projekt občanských poraden vychází z pozice poskytovatele služeb odborného sociálního poradenství vstříc potřebám důsledného naplňování práva každého občana na přístup k fakticky podloženým informacím a nestranným radám, podaným v zájmu orientace v jeho osobních či sociálních záležitostech. Z pohledu sociálního pedagoga představuje občanská poradna příhodný prostor k praktickému uplatňování studiem získaných teoretických poznatků a další profesní seberealizaci. Absolvent studijního oboru sociální pedagogika se zde může uplatnit jako občanský poradce nebo jako realizátor nástavbových projektů specificky zaměřené činnosti. Při koncepci předkládané Bakalářské práce jsem vycházela z osobní zkušenosti pracovníka občanské poradny realizujícího projekt osvětové činnosti rizikových cílových skupin.
URI: http://hdl.handle.net/10563/6760
Datum: 2008-05-27
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.05.2028
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: E 8266


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kovaříková_2008_bp.pdfZablokované 2.695Mb PDF Zobrazit/otevřít
kovaříková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kovaříková_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet