Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan cs
dc.contributor.author Kovaříková, Květa cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:08:19Z
dc.date.issued 2008-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6760
dc.description.abstract Postmoderní současnost nachází občany naší země ve víru překotných událostí. Klíčové determinanty optimalizace stavu soudobé české společnosti představuje uvědomělá podpora projevů občanské iniciativy a občanské spoluzodpovědnosti spojená se zabezpečením záruk naplňování občanských práv na makrosociální i mikrosociální úrovni. Celostátně působící projekt občanských poraden vychází z pozice poskytovatele služeb odborného sociálního poradenství vstříc potřebám důsledného naplňování práva každého občana na přístup k fakticky podloženým informacím a nestranným radám, podaným v zájmu orientace v jeho osobních či sociálních záležitostech. Z pohledu sociálního pedagoga představuje občanská poradna příhodný prostor k praktickému uplatňování studiem získaných teoretických poznatků a další profesní seberealizaci. Absolvent studijního oboru sociální pedagogika se zde může uplatnit jako občanský poradce nebo jako realizátor nástavbových projektů specificky zaměřené činnosti. Při koncepci předkládané Bakalářské práce jsem vycházela z osobní zkušenosti pracovníka občanské poradny realizujícího projekt osvětové činnosti rizikových cílových skupin. cs
dc.format 75 s. , 13 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2826660 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.05.2028 cs
dc.subject Občanská poradna cs
dc.subject odborné sociální poradenství cs
dc.subject osvětová činnosti cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject Citizen counselling contact point en
dc.subject specialised social counselling en
dc.subject awareness activities en
dc.subject social pedagogue en
dc.title Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny. cs
dc.title.alternative Social pedagogy graduate and his career as a Citizen Adice Bureaux's adviser. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kročková, Štefánia cs
dc.date.accepted 2008-06-20 cs
dc.date.vskp-available 2028-05-27
dc.description.abstract-translated In the post-modern era, the citizens of our country have found themselves in the midst of whirlwind events. The key determinants of the optimization of today's Czech society are conscious support of civil society initiatives and civil responsibility in connection to guaranteeing civil rights on macro- and micro-social levels. National project of citizen counselling contact points, from the point of view of conselling service providers, fulfills needs of strict observance of each citizen's rights in the sense of factual information and disinterested advice provided in the best interest of citizens' orientation in their private or social issues. From the point of view of a social pedagogue, counselling contact point provides space for practical application of theoretical knowledge and further professional growth. Graduates of the social pedagogy study program can function professionally as citizen counsellors or as authors of supplementary projects for specifically oriented activities. The concept of this Bachelor Thesis is based on my personal experience as a citizen counsellor working on a project of citizen awareness with higher-risk target groups. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8266
dc.date.assigned 2008-01-23 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
kovaříková_2008_bp.pdfBlocked 2.695Mb PDF View/Open
kovaříková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kovaříková_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account