Analýza marketingové komunikace firmy MS Computers, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace firmy MS Computers, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčíková, Lenka
dc.contributor.author Ćmielová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:49:06Z
dc.date.available 2010-07-13T13:49:06Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/698
dc.description.abstract Má bakalářská práce je zaměřena na marketing a marketingové komunikace, protože jsou nepostradatelnými nástroji při získávání pozice v dnešním velmi silném konkurenčním prostředí především pro nové a malé firmy. V teoretické části mé bakalářské práce zpracovávám literární prameny týkající se marketingu, tržního prostředí, konkurence a marketingového výzkumu, který je nezbytným základem pro realizaci budoucí marketingové strategie firmy. Praktická část se zabývá rozborem všech doposud uskutečňovaných marketingových aktivit firmy MS Computers, s.r.o. a obsahuje výstupy dotazníkového šetření. Na jejich základě jsou pro tuto společnost navrhnuta určitá doporučení a možná řešení v oblasti marketingu. cs
dc.format 67s., 6.s příloh cs
dc.format.extent 514730 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject tržní segmenty cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Mix en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Market Environment en
dc.subject Competition en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Marketing Research en
dc.title Analýza marketingové komunikace firmy MS Computers, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Marketing analysis of MS Computers Ltd company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis focuses on Marketing and Marketing Communication, because these are necessary instruments for obtaining position in today's strong competitions environment. The first theoretic part considers literary resources that are related to marketing, market environment, competition and marketing research which is used in concretization of marketing strategy of company in future. Second, analytic part is concern with all marketing activities of the company MS Computers Ltd. It also analyses information obtained through the interviews. The data obtained give basis for future suggestions and possible solutions in terms of marketing of the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4119
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ćmielová_2006_bp.pdf 502.6Kb PDF View/Open
ćmielová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
ćmielová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account