Anglický jazyk prodeje a přesvědčující formulace v reklamě na internetu a v tisku. Nejpřesvědčivější anglcká slova marketingu. Východisko: Lidé kupují na základě emocí.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Anglický jazyk prodeje a přesvědčující formulace v reklamě na internetu a v tisku. Nejpřesvědčivější anglcká slova marketingu. Východisko: Lidé kupují na základě emocí.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atcheson, Hana
dc.contributor.author Spodniak, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:04:09Z
dc.date.available 2010-07-17T00:04:09Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6994
dc.description.abstract Tato studie se zabývá skrytými významy v reklamě a je zaměřena na jejich rozluštění ve verbální a vizuální rovině. Práce je založena na teorii o významu a zabývá se jím především z pohledu sémiotiky. V úvahu jsou brány také teorie pragmatiky, parajazyka a sémantiky. V této práci je znak považován za základní jednotku jazyka a jeho význam se skládá z konotací, denotací, signifikací a jiných přístupů, které ovlivňují význam. Praktická část uvádí čtyři druhy reklamy a na jejich základě se snaží poukázat na skryté a často na emocích postavené významy. Bylo navrhnuto, že spotřebitelé, kteří jsou si vědomi přesvědčovacích technik, jsou vystaveni menší nevědomé manipulaci v rozhodovacím procesu. cs
dc.format 58 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1415674 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject sémiotika cs
dc.subject znak cs
dc.subject význam cs
dc.subject advertising en
dc.subject semiotic perspective en
dc.subject sign en
dc.subject meaning en
dc.title Anglický jazyk prodeje a přesvědčující formulace v reklamě na internetu a v tisku. Nejpřesvědčivější anglcká slova marketingu. Východisko: Lidé kupují na základě emocí. cs
dc.title.alternative English Language of Sales and Persuasive Messages in the Internet and Press Advertising. The Most Persuasive Words of English Marketing. Assumption: People Buy on Emotions. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The current study deals with the hidden meanings in advertising and is aimed at its decoding in visual and verbal level. The work is based upon theory of meaning perceived mainly from the semiotic perspective. Other theories such as pragmatics, paralanguage and semantics are considered. In the current study sign is considered as a base unit of language and its meaning comprises of connotation, denotation, signification, and other approaches that affect its meaning. The analysis presents four advertising categories and on its bases tries to point out the hidden and often emotionally based meanings. Suggestion has been made that the more conscious of persuasive techniques the consumers are the less they are exposed to unconscious manipulation in the consumer decision making. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8505
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade A
local.subject reklama cs
local.subject manipulace (psychologie) cs
local.subject emoce pozitivní cs
local.subject advertising en
local.subject manipulation (psychology) en
local.subject positive emotions en


Files in this item

Files Size Format View
spodniak_2008_bp.pdf 1.350Mb PDF View/Open
spodniak_2008_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
spodniak_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account