Marketingová strategie rozvoje mikroregionu Zlínsko v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie rozvoje mikroregionu Zlínsko v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Polišenská, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:54:40Z
dc.date.available 2010-07-17T00:54:40Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7123
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vytvoření marketingových strategií rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Zlínsko. K realizaci tohoto projektu byla použita jak sekundární, tak pri-mární data. Práce je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická, popisující obecné definice marke-tingu aplikované na marketing regionů, resp. mikroregionů. Dále je pak popsaná problema-tika cestovního ruchu v rámci České republiky, definice marketingové komunikace a její nové trendy. Druhá, praktická část, je zaměřená na analýzu sledované oblasti za použití sekundárních dat a primárních dat. Závěr praktické části je věnován alternativnímu řešení problémových oblastí a vytvoření projektu marketingové strategie, která by přispěla k rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Zlínsko. cs
dc.format 76 s., 2 s. příloh. cs
dc.format.extent 883161 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject definice marketingu cs
dc.subject marketing měst a regionů cs
dc.subject marketingový mix obce cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject nové trendy v oblasti marketingové komunikace cs
dc.subject analýza mikroregionu Zlínsko cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt strategie cs
dc.subject definition of the marketing en
dc.subject marketing of the towns and regions en
dc.subject marketing mix en
dc.subject turist trade en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing comunication and new trends of this en
dc.subject analysis of region Zlínsko en
dc.subject questionary en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy project en
dc.title Marketingová strategie rozvoje mikroregionu Zlínsko v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative Marketing strategies of development in Zlin district in tourist trade section en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2008-09-09
dc.description.abstract-translated The object of bachelors study is the creation of marketing strategy for the development of tourist trade in region Zlin. The primary data as well as secundary data were used for realization of project. The study is divided in two parts. The first is theoretical part, discribing general definitions of marke-ting applied in marketing of regions. Next tourist trade in terms of Czech republic and de-finition of marketing comunication and new trends of this. The sekond, practical part is focused on the analysis of observed region by using secundary and primary data obteined by questionary. The end of practical part is adressed to alternative solutions to problems areas and creation marketing strategy, who contribute to the development of tourist trade in region Zlin. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9039
dc.date.assigned 2008-06-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
polišenská_2008_bp.pdf 862.4Kb PDF View/Open
polišenská_2008_vp.pdf 60.86Kb PDF View/Open
polišenská_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account