Marketingové řízení jako podmínka konkurenceschopnosti firmy Avex Trade, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové řízení jako podmínka konkurenceschopnosti firmy Avex Trade, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Zábranová, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:57:04Z
dc.date.available 2010-07-13T13:57:04Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/724
dc.description.abstract Téma této bakalářské práce je projekt marketingového řízení firmy Avex Trade, spol. s r. o. V teoretické části je podrobně rozebráno marketingové řízení a konkurenceschopnost. Obsahem praktické části jsou představení Avex Trade a výrobního programu, analýza konkurenceschopnosti tj. situace na domácím trhu, analýza konkurence, dodavatelsko-odběratelské vztahy, SWOT analýza firmy, Porterova analýza, směřování v EU a inovace jako konkurenční výhoda. Náplní projektové části jsou návrh zdokonalení marketingového řízení v podniku, riziková a nákladová analýza a analýza efektivnosti. cs
dc.format 66 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 7955772 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject MKT řízení cs
dc.subject MKT plánování cs
dc.subject marketingový komunikační mix cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject riziko cs
dc.subject náklady cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject inovace cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Management en
dc.subject Marketing planning en
dc.subject marketing communication mix en
dc.subject capable of competing en
dc.subject risk en
dc.subject efficiency en
dc.subject innovation en
dc.title Marketingové řízení jako podmínka konkurenceschopnosti firmy Avex Trade, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative The Marketing Management as a necessary condition of competitive advantage of Avex Trade Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matulaj, David cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.description.abstract-translated This them of this master is the Projekt of Marketing Management as a necessary condition of competitive advantage of Avex Trade Ltd. In the theoretical part you can find what is marketing management and competitive advantage in detail. Abstract of the practical part contains information about Avex Trade, its production programme, analysis of competitive advantage, situation on internal market, analysis of competition, relations between supliers and customers, the SWOT analysis of company, Porter's analysis, direction in EU and inovation as a competitive advantage. Project part contains proposal propose of upgrade of marketing management in company, hazard operation study, costs analysis and efficiency analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4118
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zábranová_2006_bp.pdf 7.587Mb PDF View/Open
zábranová_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
zábranová_2006_op.pdf 242.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account