Nutruční a jakostní hodnocení biochleba.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nutruční a jakostní hodnocení biochleba.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan
dc.contributor.author Ležatková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:30:59Z
dc.date.issued 2008-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7337
dc.description.abstract Hlavním cílem této diplomové práce bylo porovnání biochleba s chleby konvenčními. Teoretická část byla věnována stručnému shrnutí dané problematiky. V experimentální části byla provedena chemická analýza (vlhkost, kyselost, obsah celkové vlákniny a obsah těžkých kovů) a senzorické hodnocení vzorků. Získané výsledky jsou shrnuty v závěru diplomové práce. cs
dc.format 83 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1135878 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.05.2038
dc.subject biochléb cs
dc.subject ekologické zemědělství cs
dc.subject konvenční zemědělství cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject chemická analýza cs
dc.subject biobread en
dc.subject ecological farming en
dc.subject conventional farming en
dc.subject sensorical analysis en
dc.subject chemical analysis en
dc.title Nutruční a jakostní hodnocení biochleba. cs
dc.title.alternative Nutritive and qualitative survey of the bio-bread en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Severová, Marta
dc.date.accepted 2008-06-06
dc.date.vskp-available 2038-05-16
dc.description.abstract-translated The capital aim of this Master thesis was the comparison of the biobread with the conventional bread. The theoretical part was dedicated to the summary of the observed problem. In the experimental part was made the chemical analysis (moisture, acidity, the content of the total dietary fibre and the content of the heavy metals) and the senzorical analysis of the samples. The results are summarized in the conclusion of this Master thesis. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8058
dc.date.assigned 2007-11-22
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ležatková_2008_dp.pdfBlocked 1.083Mb PDF View/Open
ležatková_2008_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
ležatková_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account