Výkon trestu odnětí svobody žen s nezletilými dětmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výkon trestu odnětí svobody žen s nezletilými dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadlecová, Martina
dc.contributor.author Šimon, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:10:43Z
dc.date.available 2013-04-25T23:00:26Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7429
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem se zaměřil na výkon trestu odsouzených žen s dětmi ve Věznici Světlá nad Sázavou. V první části je nastíněna historie ženského vězeňství na našem území, jsou zde naznačeny metodické základy specializovaného zacházení. Práce je porovnává se způsobem výkonu tohoto druhu trestu v zahraničí. Druhá část specifikuje život matky s dítětem ve výkonu trestu odnětí svobody na specializovaném oddělení, podmínky oddělení, prostředí a vliv věznice na dítě. Závěrečná kapitola shrnuje dosavadní poznatky a zkušenosti z praktické realizace tohoto projektu. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 432789 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2013
dc.subject Specializované oddělení cs
dc.subject edukační vývoj a prostředí věznice cs
dc.subject odsouzené matky ve výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.subject Specialised department en
dc.subject educational progress in the prison area en
dc.subject senteced mothers under detention en
dc.title Výkon trestu odnětí svobody žen s nezletilými dětmi cs
dc.title.alternative Penal confinement of mothers of children who are minors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2008-06-26
dc.description.abstract-translated My dissertecion is focused on penal confinement of mothers of children in Světlá nad Sázavou Prison. The first part deals with the history of woman's penal system in our territory, the part outlines methodical basis of the specialized treatment. These are compared to the ways of this kind of treatment in abroad. The second part of the dissertation, I specify the life of mother serving the sentence with her child in the specialised departament, the conditions there, the prison background and its impact on the child. The conclusion section sums up the present findings and experience with the praktical realization of the above mentioned project. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009466
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject vězeňkyně cs
local.subject matky a děti cs
local.subject věznice cs
local.subject děti cs
local.subject women prisoners en
local.subject mothers and children en
local.subject prisons en
local.subject children en


Files in this item

Files Size Format View
šimon_2008_bp.pdfBlocked 422.6Kb PDF View/Open
šimon_2008_vp.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open
šimon_2008_op.doc 24.85Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account