Obchodní taktika a strategie firmy AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obchodní taktika a strategie firmy AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Krajčová, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:11:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/752
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám problematikou obchodní taktiky a strategie společnosti AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu zajištění a vymáhání závazků. Hlavní zřetel je kladen na metodiku řízení a její informační podporu a zdůrazňuje především preventivní prvky. Úspěšnost bezproblémového inkasa pohledávky má počátek již při vzniku obchodního vztahu. Právě to je okamžik, kdy na základě potřebného množství kvalitních informací zvažujeme volbu platebních instrumentů či způsob zajištění budoucí pohledávky a pokud nastane situace, kdy nám odběratel neplatí, máme na výběr z různých druhů vymáhání. cs
dc.format 88 str., 4 str. příloh cs
dc.format.extent 764560 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2008
dc.subject závazek cs
dc.subject pohledávka cs
dc.subject věřitel cs
dc.subject dlužník cs
dc.subject zajištění závazků cs
dc.subject uznání závazku cs
dc.subject smluvní pokuta cs
dc.subject bankovní záruka cs
dc.subject směnka cs
dc.subject výhradní vlastnictví cs
dc.subject zánik závazku cs
dc.subject dohoda cs
dc.subject započtení cs
dc.subject upomínka cs
dc.subject záloha cs
dc.subject obligation en
dc.subject debt en
dc.subject creditor en
dc.subject borrower en
dc.subject security of obligation en
dc.subject recognition of obligation en
dc.subject contractual fine en
dc.subject banker's guarantee en
dc.subject draft en
dc.subject title reservation en
dc.subject extiction of obligation en
dc.subject agreement en
dc.subject inclusion en
dc.subject reminder en
dc.subject prepayment en
dc.title Obchodní taktika a strategie firmy AM INTERIÉR, a.s. ve vztahu k zajištění a vymáhání závazků cs
dc.title.alternative Business tactic and strategy AM INTERIÉR, Inc. concerning provision and recovery of debts en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zdvořák, Petr
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated In my master thesis deal with problems business tactic and strategy AM INTERIÉR, Inc. in relation to provision and recovery of debts. Main view is place emphasis on methodics of control and their information support and stress especially preventitave elements. Fruitfulness of payment of debts has beginning already at beginning business relation. This is a moment when on the basis of useful high - quality information. We consider choise of payment instruments of metod of provision future debts and if occurs situation, when our customers are in a abeyance, shall we on selection from assorted recovery. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3872
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krajčová_2006_dp.pdfBlocked 746.6Kb PDF View/Open
krajčová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
krajčová_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account