Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)
Autor: Machová, Lenka
Vedoucí: Kašpárková, Svatava
Abstrakt: Zvoleným tématem bakalářské práce jsou "Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)". Práce je strukturována do části teoretické a praktické. Součástí teoretické je vymezení terminologie a základních pojmů, charakteristika, diagnostika a příčiny vzniku LMD, krátce je zde věnována pozornost ADHD, zmíněny jsou specifické poruchy učení. Teoretická část dále obsahuje možnosti vzdělávání a výchovy žáků s LMD, nastíněn je legislativní rámec péče související s popisovanou problematikou. V neposlední řadě jsou uvedeny zásady přístupu k žákům s LMD ve školním prostředí, možné vyučovací metody, formy výuky či osobnost učitele. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření, jehož základem jsou případové studie čtyř žáků s LMD ze Základní školy Tupesy. Zahrnut je rámec výzkumu, popis metodologie, výzkumného souboru a výukově vzdělávací koncepce ZŠ Tupesy. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky v souvislosti s dílčími cíly realizovaného výzkumu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/7647
Datum: 2008-05-30
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 8279


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
machová_2008_bp.pdfZablokované 4.339Mb PDF
machová_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
machová_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet