Projekt změny Business-to-business marketingu ve společnosti Slovanet

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt změny Business-to-business marketingu ve společnosti Slovanet

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt změny Business-to-business marketingu ve společnosti Slovanet
Autor: Dian, Jozef
Vedoucí: Habáň, Jaromír
Abstrakt: Rozvoj informačných technológií patrí medzi najdôležitejšie sily súčasnej ekonomiky. Prienik internetu do všetkých oblastí života sa zvyšuje a preto sa neustále objavujú nové spôsoby jeho využitia. Internet ako interaktívne a všeobecne dostupné médium ponúka nové možnosti a spôsoby využitia aj vo sfére marketingu, najmä v súčasnom období, v ktorom sa zdôrazňuje dôleži-tosť starostlivosti o zákazníkov a budovanie dobrých vzťahov s nimi. Inter-net sa stáva najefektívnejším nástrojom na cielené oslovovanie najmä busi-ness zákazníkov, pričom dátové siete priamo podporujú budovanie a riadenie týchto vzťahov. To ich robí vhodnými najmä pre použitie v oblasti B2B mar-ketingu. Cieľom diplomovej práce je zmapovať možnosti a určiť spôsoby využitia in-ternetu ako účinného nástroja B2B marketingu. Projekt pre spoločnosť Slo-vanet bol navrhnutý tak, aby zabezpečili splnenie jej obchodných a marketingových cieľov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/774
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 3815


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
dian_2006_dp.pdfZablokované 7.744Mb PDF
dian_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
dian_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet