Language of Advertising

DSpace Repository

Language: English čeština 

Language of Advertising

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skořepová, Tereza
dc.contributor.author Francová, Aneta
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:41:54Z
dc.date.available 2010-07-17T05:41:54Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7779
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat jazyk reklamy jako formu komunikace v současné společnosti. Zabývá se charakteristikou jazyka využívaného v reklamě, jeho odlišnostmi a nedodržováním lingvistických norem. Hlavním cílem této práce je objevit hlavní funkce jazykových prostředků v reklamě a charakterizovat jazyk v reklamě užitý. Popíšeme si a následně analyzujeme verbální prvky a strategie užité v reklamě. Práce je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická a zabývá se teorií jazyka reklamy se zaměřením na jazykové prvky objevující se v reklamě. Druhá část je praktická a snaží se detailně analyzovat reklamy objevující se v bulvárním tisku. cs
dc.format 41s cs
dc.format.extent 2039564 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject reklama cs
dc.subject visuální strategie cs
dc.subject jazykové prostředky cs
dc.subject přenesený význam jazyka cs
dc.subject slovní hříčka cs
dc.subject advertising en
dc.subject visual strategies en
dc.subject language devices en
dc.subject figurative language en
dc.subject pun en
dc.title Language of Advertising cs
dc.title.alternative Language of Advertising en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims to examine language of advertising as a form of communication in contemporary society. It investigates the character of language used in advertising, its deviation from accepted language and breaking accepted linguistics norms. The effort of the thesis is to discover main functions of advertising and to characterize language of advertising. We shall describe and afterwards analyze the verbal features and strategies used in advertising. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical, dealing with theory of language of advertising, focusing on the aspects of language. The second part is practical with the effort to analyze in details commercial advertisements published in tabloid magazines. en
dc.description.department Ústav jazyků cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/99 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 8494
dc.date.assigned 2008-01-29
utb.result.grade B
local.subject jazyk reklamy cs
local.subject angličtina cs
local.subject tištěná inzerce cs
local.subject reklama cs
local.subject language of advertising en
local.subject English language en
local.subject printed advertisements en
local.subject advertising en


Files in this item

Files Size Format View
francová_2008_bp.pdfBlocked 1.945Mb PDF View/Open
francová_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
francová_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account