Sociálně patologické jevy na základní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně patologické jevy na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Velčovský, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:22:45Z
dc.date.available 2010-07-17T07:22:45Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7842
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mapováním sociálně patologických jevů na venkovské základní škole. V teoretické části popisuje na základě odborné literatury jednotlivé sociálně patologické jevy a uvádí možnosti jejich prevence, v praktické části vychází z výsledků kvantitativního výzkumu a snaží se postihnout, jakými sociálně patologickými jevy jsou zasaženi žáci prvního stupně dané základní školy, a také to, zda jejich pedagogové uvedené problémy registrují a řeší. Práce přináší i SWOT analýzu prevence sociálně patologických jevů na zkoumané škole. cs
dc.format 88 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 7230234 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject šikana cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject kriminalita a delikvence cs
dc.subject prevence sociálně patologických jevů cs
dc.subject social pathologies en
dc.subject bullying en
dc.subject addictive substance en
dc.subject aggression en
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject crime and delinquency en
dc.subject prevention of social pathologies en
dc.title Sociálně patologické jevy na základní škole cs
dc.title.alternative Social pathological phenomena at primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška
dc.date.accepted 2009-06-25
dc.description.abstract-translated The diploma work deals with the mapping of social pathologies in the rural primary school. The theoretical part describes the individual social pathologies on the basis of the scientific literature and presents the posibility of their prevention, the practical part is based on the results of the quantitative research and describes what social pathologies affect students of First Instance of this elementary school and also whether their teachers are aware and dealing with these problems. Work involves SWOT analysis of the prevention of social pathologies on the examined school. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12043
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
velčovský_2009_dp.pdf 6.895Mb PDF View/Open
velčovský_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
velčovský_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account