Problematika HIV u drogově závislých

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika HIV u drogově závislých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karafiátová, Michaela
dc.contributor.author Vyhlídalová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:16:05Z
dc.date.available 2010-07-17T08:16:05Z
dc.date.issued 2009-06-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7938
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma problematika HIV u drogově závislých je zaměřena na příznaky onemocnění virem HIV, diagnostiku, léčbu a způsoby, kterými je možné se před virem chránit. V práci je zahrnuta etická a psychosociální problematika tohoto onemocnění a pro-blematika drogové závislosti v souvislosti s onemocněním AIDS. Obsahem práce je i praktická část, která se zabývá analýzou získaných dat z dotazníkového šetření. cs
dc.format 88 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5958159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HIV cs
dc.subject AIDS cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject HIV en
dc.subject AIDS en
dc.subject prevention en
dc.subject risk behavior en
dc.subject drug addict en
dc.title Problematika HIV u drogově závislých cs
dc.title.alternative Problems of HIV by the drug dependent users en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matysová, Eva
dc.date.accepted 2009-06-25
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor's thesis is HIV in drug addicts. It's focused on symptoms of HIV disease, diagnosis, treatment and ways in which it is possible to protect against the virus. The work is included ethical and psychosocial problems of this disease and the problems of drug addiction in the context of AIDS. The practical part of my bachelor's thesis deals analyzing data obtained from questionnaire surfy. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 10915
dc.date.assigned 2009-02-05
utb.result.grade B
local.subject drogově závislí cs
local.subject zdravotnická prevence cs
local.subject boj proti AIDS cs
local.subject AIDS nemocní cs
local.subject narcotic addicts en
local.subject health prevention en
local.subject AIDS control en
local.subject AIDS patients en


Files in this item

Files Size Format View
vyhlídalová_2009_bp.pdf 5.682Mb PDF View/Open
vyhlídalová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
vyhlídalová_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account