Gender a vliv genderu na vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Gender a vliv genderu na vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Gender a vliv genderu na vzdělávání
Autor: Rohlederová, Jitka
Vedoucí: Hozová, Leona
Abstrakt: ABSTRAKT V diplomové práci se věnuji vztahu genderu a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi široké, zaměřím se na vztah genderu ve výchovně vzdělávacím procesu. Poku-sím se zjistit, do jaké míry ovlivňuje genderová výchova současnou generaci středoškol-ských studentů. Jak vnímají genderovou rovnost a jak přijímají či odmítají genderové ste-reotypy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována vysvětlení základních pojmů a vztahů. Je zpracována podle odborné literatury autorů a autorek zabývajících se tématem gender a vzdělávání. Druhá část má formu dotazníkového šetření. Popisuje meto-dologický postup při přípravě a při realizace dotazníkového průzkumu. Výsledky tohoto šetření jsou zpracovány tak, aby co nejpřehledněji vyjádřily získané informace, které jsou dále analyzovány. Dotazníkového průzkumu se zúčastnili jednak studentky a studenti středních škol, jednak jejich učitelky a učitelé. Třetí část se zabývá srovnáním teoretických východisek s výsledky dotazníkového průzkumu a vyvozením závěrů vyplývajících z tohoto porovnání. Diplomová práce je doplněna seznamem použité literatury a obsahuje také seznam příloh.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8030
Datum: 2009-05-12
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 12046


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
rohlederová_2009_dp.pdf 4.400Mb PDF Zobrazit/otevřít
rohlederová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
rohlederová_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet