Projekt zvyšovaní návštěvnosti sportově-rekreačního střediska Púšť Prievidza

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zvyšovaní návštěvnosti sportově-rekreačního střediska Púšť Prievidza

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zvyšovaní návštěvnosti sportově-rekreačního střediska Púšť Prievidza
Autor: Gašparovičová, Martina
Vedoucí: Kozák, Vratislav
Abstrakt: Moja diplomová práca je venovaná zvýšeniu návštevnosti rekreačno-športového strediska PÚŠT Prievidza. V teoretickej časti som spracovala literárnu rešerši vzťahujúcu sa na mar-keting služieb, marketing hotelových služieb a voľného času. V teoretickej časti sa tiež zaoberám marketingovým mixom služieb. Pomocou SWOT analýzy, PEST analýzy, Porte-rovho modelu piatich konkurenčných síl, analýzy marketingového mixu a Bostonskej mati-ce boli zistené skutočnosti a nedostatky, ktoré prispeli k novým návrhom a odporúčaniam. Potrebnou súčasťou práce je prieskum medzi hosťami strediska, ktorý zisťuje, čo sa zákaz-níkom v stredisku páči, čo im chýba a čo by navrhovali zlepšiť, aby sa do strediska častej-šie vracali a stredisko odporučili svojím známym. Na základe prieskumu navrhujem pro-jekt, ktorého účelom bude zvýšiť návštevnosť rekreačno-športového strediska PÚŠ'T. Na-koniec je projekt podrobený nákladovej a rizikovej analýze
URI: http://hdl.handle.net/10563/8076
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 11091


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
gašparovičová_2009_dp.pdfZablokované 3.161Mb PDF
gašparovičová_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
gašparovičová_2009_op.doc 159.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet