Tvorba slovníčku k učebnici New Cutting Edge (Upper Intermediate)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvorba slovníčku k učebnici New Cutting Edge (Upper Intermediate)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lengálová, Anežka cs
dc.contributor.author Blinková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:08:04Z
dc.date.available 2010-07-17T11:08:04Z
dc.date.issued 2009-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8266
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám překladem slovníčku přiloženého k učebnici New Cutting Edge (Upper Intermediate). Dále je také přeložen seznam slovíček, který byl k učebnici zaslán přímo nakladatelstvím Longman. Teoretická část pracuje s překladem obecně - jeho historií a významem a vysvětluje pojmy, které jsou pro překlad klíčové, definuje také slovo a jeho význam. Další část je pak věnována různým překladatelským postupům, které jsou uvedeny na všeobecných příkladech. Praktická část obsahuje popis postupů, které byly použity, jak při překladu přiloženého slovníčku, tak i při překladu seznamu slovíček. Poukazuje také na specifika překladu slovníčku jako podpůrného materiálu k učebnici a uvádí specifické příklady přímo ze slovníčku. cs
dc.format 39 s. cs
dc.format.extent 1766404 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Cílový text cs
dc.subject zdrojový text cs
dc.subject překlad cs
dc.subject slovníček cs
dc.subject seznam slovíček cs
dc.subject ekvivalence cs
dc.subject Target text en
dc.subject source text en
dc.subject translation en
dc.subject mini-dictionary en
dc.subject wordlist en
dc.subject equivalence en
dc.title Tvorba slovníčku k učebnici New Cutting Edge (Upper Intermediate) cs
dc.title.alternative Elaboration of a concise dictionary for textbook New Cutting Edge (Upper Intermediate) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Dagmar cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the translation of the mini - dictionary that is attached to the textbook New Cutting Edge (Upper Intermediate). Then it is also focused on the translation of the wordlist that was sent by the Longman publisher. The theoretical part works with the translation from a general point of view - with its history and importance and it explains the terminology that is the key for the translation. It also defines the word and its meaning. The next part is dedicated to the different translation procedures that are showed on the general examples. The practical part consists of the description of the procedures that were used during the translation of the mini-dictionary as well as during the translation of the wordlist. It also shows the specifics of the translation of the dictionary as a supporting material for the textbook and brings in the specific examples from the mini - dictionary. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11670
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
blinková_2009_bp.pdf 1.684Mb PDF View/Open
blinková_2009_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
blinková_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account