Problémy současné společnosti z pohledu mládeže v ČR

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Problémy současné společnosti z pohledu mládeže v ČR

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Problémy současné společnosti z pohledu mládeže v ČR
Autor: Burgetová, Martina
Vedoucí: Opatrný, Pavel
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá současnými problémy světa, přičemž větší prostor je to věnován jednomu z nich a to problematice drog. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje všeobecnému přehledu problémů sužující náš svět. Druhá kapitola už se konkrétně zabývá drogami, jejich členěním a charakteristikám, známkami poukazujícími na užívání drog, prevencí či léčbou. V kapitole třetí je věnován prostor dalšímu typu návykové látky a to alkoholu. Zde je objasněna definice alkoholu, fáze závislosti na alkoholu, rizika spojená s konzumací alkoholu, preventivní opatření a léčba. Tímto postupně práce přechází k dalšímu hojně užívanému typu návykové látky a to tabáku, kde se jako v obou předchozích kapitolách uvádí rizika kouření, typologie kuřáků, známky poukazující na kouření či možné formy léčby a místa, kam se obrátit o pomoc při odvykání kouření. V praktické části jsou zkoumány názory a postoje středoškolské mládeže na drogovou problematiku, přičemž se tu vychází i z jejich vlastních zkušeností s daným typem drogy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8362
Datum: 2009-05-14
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 11325


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
burgetová_2009_dp.pdf 3.255Mb PDF Zobrazit/otevřít
burgetová_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
burgetová_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet