Přijímací řízení do služebního poměru Vězeňské služby České republiky a jeho sociální aspekty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přijímací řízení do služebního poměru Vězeňské služby České republiky a jeho sociální aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čmuchař, Milan
dc.contributor.author Junková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:42:12Z
dc.date.issued 2006-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/840
dc.description.abstract Práce je zaměřena na získávání nových příslušníků do služebního poměru ve Věznici Příbram a vytvoření projektu personální politiky s cílem zajištění účinnějšího postupu personálního řízení a zvýšení zájmu o toto zaměstnání a prestiže Vězeňské služby České republiky. Cílem mého projektu je zavedení, udržování a rozvíjení takového standardu v personální politice, který nám dlouhodobě umožní zabezpečit získání a stabilizaci počtů našich zaměstnanců, zvláště pak příslušníků ve služebním poměru, v takovém počtu a kvalitě, které k plnění úkolů Věznice Příbram potřebuje a současně, kteří mají potřebné dovednosti, zkušenosti a schopnosti. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 1326445 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.04.2026
dc.subject Vězeňská služba České republiky cs
dc.subject Věznice Příbram cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject náborová činnost cs
dc.subject přijímací řízení cs
dc.subject příslušník cs
dc.subject služební poměr cs
dc.subject nástupní kurz cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject personální politika cs
dc.subject fluktuace zaměstnanců cs
dc.subject projekt personální politiky cs
dc.subject Prison Service of the Czech Republic en
dc.subject Prison of Příbram en
dc.subject personnel policy en
dc.subject officers en
dc.subject personnel procedure en
dc.subject education en
dc.subject social aspects en
dc.subject personnel policy projekt en
dc.title Přijímací řízení do služebního poměru Vězeňské služby České republiky a jeho sociální aspekty cs
dc.title.alternative Admission proceedings for employment by the Prison Service of the Czech Republic and its social aspects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.date.vskp-available 2026-04-21
dc.description.abstract-translated This work focuses on recruiting new officers for official contracts in the Prison ofPříbramand creating a personnel policy project aiming at more effective systém of personnel procedure and the increasing of the interest in this job and the reputation of the Prison Service of the Czech Republic. The aim of my project is the establishment, maintenance and development of such a standard of the personnel policy which will enable us to get and stabilitě the required numer of the officers who will be able to fulfil the tasks resulting from the job and who have the necessary skills, experience and abilities. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4458
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
junková_2006_bp.pdfBlocked 1.264Mb PDF View/Open
junková_2006_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account