Marketingové komunikace Camping Country

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace Camping Country

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Márová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:52:15Z
dc.date.available 2019-05-11T23:00:09Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8468
dc.description.abstract Obsahem mé bakalářské práce je zpracování analýzy marketingových komunikací firmy Camping Country. Analýza byla provedena na základě teoretických znalostí, sekundárních dat a na základě získaných primárních informací formou dotazníkového šetření. Hlavním cílem práce je zhodnotit efektivitu marketingových komunikací tohoto rekreačního zařízení s ohledem na potřeby a přání cílové skupiny. V závěru práce analýza vyzdvihuje silné stránky kempu Camping Country a odkrývá stránky slabé, které budou sloužit jako podnět pro zefektivnění marketingové komunikace a pro další dílčí šetření. Práce sleduje trendy marketingu cestovního ruchu. cs
dc.format 78 cs
dc.format.extent 4543399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2019
dc.subject Marketingový mix cs
dc.subject trendy cestovního ruchu cs
dc.subject kemp cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject cílový zákazník cs
dc.subject public relations cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject internet cs
dc.subject WoM komunikace cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject tourism trends en
dc.subject camp en
dc.subject marketing communications en
dc.subject marketing research en
dc.subject target customer en
dc.subject public relations en
dc.subject corporate identity en
dc.subject internet en
dc.subject Word of Mouth advertising en
dc.title Marketingové komunikace Camping Country cs
dc.title.alternative Marketing communications of Camping Country en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovařík, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to analyse marketing communications of Camping Country Company. The analysis is based on theoretical knowledge, secondary data and primary data gained from a questionnaire. The main objective is to evaluate the effectiveness of marketing communications, regarding target group's demands. In the conclusion, the analysis brings out strong points of the Camping Country marketing; but also reveals the weaknesses. These will be used as a suggestion to make marketing communications more effective, and also for further research. The bachelor thesis follows the tourism trends. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10520
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
márová_2009_bp.pdfBlocked 4.332Mb PDF View/Open
márová_2009_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
márová_2009_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account