Možnosti náhrady soli v potravinách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti náhrady soli v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Severová, Marta
dc.contributor.author Soukeníková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:42:39Z
dc.date.available 2010-07-17T13:42:39Z
dc.date.issued 2009-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8580
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kuchyňskou solí jako nedílnou součástí výživy všech lidí, od její výroby až po použití. Byly hledány i různé náhrady soli kvůli možnému působení zvýšeného příjmu sodíku na hypertenzi, kdy je NaCl nahrazeno jinými látkami. Tyto náhrady mají i jinou chuť než slanou, proto byla provedena senzorická analýza různých typů soli a náhrad. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 986276 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kuchyňská sůl cs
dc.subject NaCl cs
dc.subject náhrada soli cs
dc.subject výživa cs
dc.subject analýza potravin cs
dc.subject senzorické hodnocení cs
dc.subject salt en
dc.subject NaCl en
dc.subject salt substitute en
dc.subject nourishment en
dc.subject food analysis en
dc.subject sensory classification en
dc.title Možnosti náhrady soli v potravinách cs
dc.title.alternative Possibility of substitution salt in foods en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škrovánková, Soňa
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on salt as the integral part of nourishment of all people, concerning its producing up to its application. Moreover, because of possible various incidences of increased consummation of sodium to hypertension, when the NaCl is substituted with other substances, several substitutes of salt were searched for. These substitutes have different taste than the salt one, that is why the sensory analysis of various types of salt and its substitutes was carried out. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12411
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
soukeníková_2009_bp.pdf 963.1Kb PDF View/Open
soukeníková_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
soukeníková_2009_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account