Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí
Autor: Volková, Věra
Vedoucí: Hrbáčková, Karla
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí" se zabývá jedním z problémů, o kterých se více začalo hovořit až v posledních letech, přestože se tento problém vyskytoval hojně již v minulosti, a to problémem domácího násilí. Práce má část teoretickou a praktickou. V části teoretické je v první kapitole vymezen samotný pojem "domácí násilí", uvedeny jeho znaky, příčiny, formy a psychologické a sociální dů-sledky tohoto jevu. Druhá kapitola je zaměřena na možnosti prevence domácího násilí. Tyto možnosti jsou rozčleněny do oblastí právní, pedagogického působení a činnosti nestátních neziskových organizací. V části praktické jsou shrnuty výsledky výzkumu, který byl k problematice domácího násilí proveden zejména s důrazem na opatření, která jsou realizo-vána k prevenci tohoto negativního jevu. Současně jsou zde uvedeny tři kazuistiky, kde jsou podrobněji popsány tři případy domácího násilí, k nimž u nás v minulosti došlo.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8760
Datum: 2009-05-12
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 12063


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
volková_2009_dp.pdf 1.194Mb PDF Zobrazit/otevřít
volková_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
volková_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet