Jakost dlouhodobě skladovaných sterilovaných tavených sýrů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Jakost dlouhodobě skladovaných sterilovaných tavených sýrů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František cs
dc.contributor.author Hlaváčová, Tereza cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:22:38Z
dc.date.available 2010-07-17T15:22:38Z
dc.date.issued 2009-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8772
dc.description.abstract Sterilované tavené sýry jsou součástí tzv. bojových dávek potravin. Slouží pro zabezpečení stravování příslušníků Armády České republiky a členůIntegrovaného záchranného systému. Tavené sýry jako i ostatní mléčné výrobky patří k tzv. neúdržným potravinám. K prodloužení jejich trvanlivosti je nutné použítvhodných konzervačních metod. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem 3 - 5-letého skladování na jakost sterilovaných tavených sýrů skladovaných při chladírenských a pokojových teplotách. Se zvyšující se teplotou skladování byl zaznamenán nepatrný pokles pH. Hodnoty popele, sušiny a tuku se vlivem teploty skladování neměnily. Se zvyšující se teplotou skladování vzrostl obsah amoniaku až na dvojnásobnou hodnotu. Procentuální obsah dusíku nezaznamenal změny. U sterilovaných tavených sýrů skladovaných při vyšší teplotě došlo ke snížení obsahu aminokyselin. Nejvyšší ztráty obsahu aminokyselin byly zaznamenány u metioninu, treoninu, lyzinu a tyrozinu. cs
dc.format 47 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 918644 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sterilovaný tavený sýr cs
dc.subject teplota skladování cs
dc.subject pH cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject sterilized processed cheese en
dc.subject storage temperature en
dc.subject pH en
dc.subject amino acids en
dc.title Jakost dlouhodobě skladovaných sterilovaných tavených sýrů cs
dc.title.alternative The quality of long-term storaged sterilized processed cheese. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pachlová, Vendula cs
dc.date.accepted 2009-06-09 cs
dc.description.abstract-translated Sterilized processed cheese are part of food emergency boarding for the Army of the Czech Republic and the members of the Integrated Emergency system. Processed cheese, as well as other dairy products are among the so-called products with a short schell-life. To prolong their life, it is necessary to use appropriate methods of preservation. This bachelor thesis deals with the influence of 3 - 5-year storage on the quality sterilized processed cheese. With the increasing temperature of storage has been reported a slight decrease of pH. The ash matter, dry matter and fat storage did not vary during storage. Effect of temperature of storage was changing the content of ammonia in samples sterilized processed cheese. Content of ammonia increased to the double value with increasing temperature of storage. The percentage of nitrogen did not change. Higher storage temperature has decreased the content of amino acids. The highest losses of content of amino acids were recorded for methionine, threonine, lysine and tyrosine. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 11722
dc.date.assigned 2009-02-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hlaváčová_2009_bp.pdf 897.1Kb PDF View/Open
hlaváčová_2009_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
hlaváčová_2009_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account