Analýza vlivu organizační struktury na konkurenceschopnost firmy Evektor

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vlivu organizační struktury na konkurenceschopnost firmy Evektor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Heiderová, Magda
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:07:57Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:56Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8999
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou vlivu organizační struktury na konkurenceschopnost firmy Evektor, spol. s.r.o První část je věnována literární rešerši, v které jsou popsány základní pojmy týkající se organizační struktury, její rozdělení a jejich stručný popis. Dále jsem uvedla pojmy z konkurenceschopnosti a kritéria jejího posilování. Praktická část obsahuje metodiku zpracování analýz, stručnou charakteristiku podniku a samotnou analýzu vlivu organizační struktury na konkurenceschopnost a její výsledky. Závěrem jsou uvedena konečná zhodnocení bakalářské práce a některá doporučení firmě. cs
dc.format 60 s. , 13 s. příloh cs
dc.format.extent 1820986 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject tržní konkurence cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject organizační jednotka cs
dc.subject organizační schéma cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject organizování cs
dc.subject organizace projektu cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject Competitive adventure en
dc.subject market competition en
dc.subject organization structure en
dc.subject activity en
dc.subject organizational chart en
dc.subject organization culture en
dc.subject organization en
dc.subject project organization en
dc.subject human resource management en
dc.title Analýza vlivu organizační struktury na konkurenceschopnost firmy Evektor cs
dc.title.alternative Analysis the influence of organizational structure on competitive advantage in the company Evektor, Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyses the influence of organizational structure on competitive advantage in the company Evektor, Ltd. The theoretical part refers to the research on basic notions about organizational structure, its divison and description of the individual compo-nents. Then I examine the competitive adventure in detail and specify criteria of its strenght. The practical part includes the methodology of processing analyses, concise characteristics of the company that is followed by its analysis and implicit results. Finally, the recommendations to the firm are presented together with the thesis evaluation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9390
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
heiderová_2009_bp.pdfBlocked 1.736Mb PDF View/Open
heiderová_2009_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
heiderová_2009_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account