Bazální stimulace a její aplikace v intenzivní ošetřovatelské péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bazální stimulace a její aplikace v intenzivní ošetřovatelské péči

Show full item record

No preview available
Title: Bazální stimulace a její aplikace v intenzivní ošetřovatelské péči
Author: Vaculčíková, Jitka
Advisor: Dlesková, Monika
Abstract: V bakalářské práci shrnuji problematiku aplikace bazální stimulace v intenzivní ošetřova-telské péči do klinické praxe. V teoretické části se snažím objasnit základní principy a teze konceptu se zaměřením na bio-psycho-sociální potřeby kriticky nemocného. Záměrem praktické části bylo zmapování okolních intenzivních pracovišť, která pracují s bazální stimulací v ošetřovatelské praxi. Cílem a podstatou práce bylo prozkoumat a zjistit podmínky implementace konceptu do intenzivní ošetřovatelské praxe. Metodologický přístup pro řešení výzkumu jsem záměrně zvolila kvalitativně - kvantita-tivní strategii. Techniky sběru výzkumných dat jsem si vybrala z kvalitativních metod zú-častněné pozorování a strukturovaný rozhovor. Z kvantitativních metod jsem zvolila do-tazníkové šetření. Zúčastněným pozorováním jsem zkoumala formu, metodiku a míru včlenění konceptu v intenzivní praxi. Tuto metodu jsem vyhodnotila pomocí analýzy dat případové studie. Strukturovaným rozhovorem jsem zjišťovala obecné a finanční podmínky k etablaci kon-ceptu do praxe. Rozhovor jsem vyhodnotila pomocí analýzy dat. Dotazníkovým průzku-mem jsem zjišťovala aspekty ovlivňující implementaci konceptu. Dotazníkové šetření bylo založeno na základě cílů a hypotéz, jenž bylo statisticky zhodnoceno. Kvalitativně - kvantitativní průzkum probíhal ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olo-mouc, Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnicí Brno a Nemocnicí Milosrdných Bratří v Brně.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9027
Date: 2009-01-12
Availability: Bez omezení
Department: Ústav ošetřovatelství
Discipline: Všeobecná sestra
Grade for thesis and defense: A 8384


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
vaculčíková_2009_bp.pdf 2.697Mb PDF View/Open
vaculčíková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
vaculčíková_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account