Registrované partnerství - právní a sociální aspekty

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Registrované partnerství - právní a sociální aspekty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Registrované partnerství - právní a sociální aspekty
Autor: Hošková, Simona
Vedoucí: Vaňková, Zdeňka
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na téma ?Registrované partnerství ? právní a sociální aspekty.? Teoretická část obsahuje popis soužití homosexuálních párů ve světe a v České republice, přijímání zákona o registrovaném partnerství u nás a možností péče o děti homosexuálními páry. První kapitola je věnována soužití homosexuálních párů ve světě, pro větší přehlednost jsou rozděleny jednotlivé modely soužití a vývoj legislativy, do samostatných podkapitol. Situace homosexuálních párů v České republice je charakterizována v samostatné kapitole číslo dva. Nejdříve je pozornost soustředěna na legislativní proces přijímání zákona o registrovaném partnerství, poté jsou práva a povinnosti homosexuálních registrovaných párů srovnána s právy a povinnostmi manželů. V poslední, třetí kapitole jsou vystihnuta specifika soužití stejnopohlavních dvojic, chod společné domácnosti a situace v otázce péče o děti homosexuálními osobami. V praktické části jsou vyhodnoceny názory respondentů na přijetí zákona o registrovaném partnerství, diskriminaci homosexuálů v České republice, na volbu sexuality a péči homosexuálů o děti, možnosti získání dětí do péče. Získané názory v dotazníkovém šetření jsou zpracovány pro přehlednost do tabulek a následně graficky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9052
Datum: 2009-04-24
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1015864


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hošková_2009_bp.pdf 516.0Kb PDF Zobrazit/otevřít
hošková_2009_vp.doc 66.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hošková_2009_op.doc 52.22Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet