Prevence imobilizačního syndromu z pohledu sestry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence imobilizačního syndromu z pohledu sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zacharová, Barbora cs
dc.contributor.author Konečná, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:03:47Z
dc.date.available 2010-07-18T00:03:47Z
dc.date.issued 2009-06-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9817
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci, jejímž tématem je "Prevence imobilizačního syndromu z pohledu sestry", se zabývám pojmy mobilita a imobilita. Zaměřuji se na samotný imobilizační syndrom a způsoby prevence. Uvádím i své zamyšlení nad podnětným prostředím z důvodu vlivu imobilizačního syndromu na psychiku pacienta. Součástí teoretické části je ošetřovatelská diagnostika či objektivní zhodnocení stavu klienta. V praktické části za pomoci dotazníkového šetření zkoumám získaná data a zpracovávám zjištěné výsledky. K vyhodnocení stanovených hypotéz používám statistické metody chí-kvadrát. cs
dc.format 96 s., 64 s. příloh cs
dc.format.extent 5676810 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mobilita cs
dc.subject imobilita cs
dc.subject imobilizační syndrom cs
dc.subject prevence cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject statistika cs
dc.subject mobility en
dc.subject immobility en
dc.subject immobilization syndrome en
dc.subject prevention en
dc.subject questionnaire en
dc.subject statistics en
dc.title Prevence imobilizačního syndromu z pohledu sestry cs
dc.title.alternative The prevention of immobilization syndrome from look of nurse. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Iveta cs
dc.date.accepted 2009-06-23 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelor work which theme is "The prevention of immobilization syndrome from look of nurse" I occupy by conceptions mobility and immobility. I target immobilization syndrome by itself and forms of prevention. I precede my meditation over stimulative surroundings by reason of effect of the immobilization syndrome for patient psyche. Part of the theoretical section is nursing diagnostics and objective evaluation of client status. In practical section I inquire into obtained data by the help of questionnaire and I process facts established by inquiry. I use statistic method chi-square for evaluation given hypothesis. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 10863
dc.date.assigned 2009-02-05 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2009_bp.pdf 5.413Mb PDF View/Open
konečná_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2009_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account