Podíl marketingových komunikací na public relations parlamentní opoziční strany před volbami v roce 2006

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podíl marketingových komunikací na public relations parlamentní opoziční strany před volbami v roce 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulhánek, Ivan cs
dc.contributor.author Himmelová, Zdeňka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:49:03Z
dc.date.available 2010-07-13T16:49:03Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1212
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je potvrzení souvislostí mezi klasickou marketingovou kampaní a kampaní pro politickou stranu. V oblasti teoreticko-metodologické jsem se opírala o poznatky z literatury o teorii marketingu a následující zpracování situační analýzy ODS. Analytická část se věnuje rozboru voleb ve Spolkové republice Německo v roce 2005, ze kterých se ODS poučila a nechala si vypracovat SWOT analýzu. Na základě zjištěných dat z analýzy SWOT je v projektové části navržena marketingová strategie pro nadcházející volby opoziční strany v roce 2006. cs
dc.format 84 stran, 11 stran příloh cs
dc.format.extent 6192668 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject politický marketing cs
dc.subject segmentace politického trhu cs
dc.subject strategie produktu cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject geneze politických kampaní cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject cílové skupiny cs
dc.subject elektorát cs
dc.subject komunikační kanály cs
dc.subject billboardy cs
dc.subject image politických stran cs
dc.subject sociologický výzkum cs
dc.subject kvantitativní a kvalitativní řešení cs
dc.subject respondent cs
dc.subject analýza prostředí cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject volební strategie cs
dc.subject mediální plán cs
dc.subject komunikační kampaň cs
dc.subject outdoorová kampaň cs
dc.subject printová kampaň cs
dc.subject kontaktní kampaň cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject political marketing en
dc.subject political market segmentation en
dc.subject product strategy en
dc.subject distribution en
dc.subject political campaign genesis en
dc.subject marketing research en
dc.subject target groups en
dc.subject electorate en
dc.subject communication channels en
dc.subject billboards en
dc.subject image of political parties en
dc.subject sociological research en
dc.subject quantitative and qualitative analysis en
dc.subject respondent en
dc.subject environmental assessment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject election strategy en
dc.subject media programme en
dc.subject communication campaign en
dc.subject outdoor campaign en
dc.subject print campaign en
dc.subject direct contact compaign en
dc.title Podíl marketingových komunikací na public relations parlamentní opoziční strany před volbami v roce 2006 cs
dc.title.alternative Share of marketing communications on public relations of the party in opposition before elections 2006 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava cs
dc.date.accepted 2006-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma dissertation is the affirmation of the connection between a classic marketing campaign and a compaign for a political party. In the theoretic-methodology area I based my analysis upon knowledge from literature, marketing theory and ODS situation report. The analytical section is devoted to an election analysis of Germany in 2005. The ODS has learnt from the German experience and made use of a SWOT analysis. On the basis of data from the SWOT analysis, the project part contains a proposal for a marketing strategy for this opposition party in the forthcoming General Election in 2006. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2761
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
himmelová_2006_dp.pdf 5.905Mb PDF View/Open
himmelová_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
himmelová_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account