Český pohled na britský školský systén, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Český pohled na britský školský systén, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Český pohled na britský školský systén, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím
Autor: Mcevoy, Jitka
Vedoucí: Vaňková, Zdeňka
Abstrakt: Ve své diplomové práci ?Český pohled na britský školský systém, jeho sociální aspekty a srovnání s českým školstvím?, jsem se zaměřila na problematiku současného britského školského systému, jeho sociální a ekonomické aspekty a pokusila jsem jej srovnat se současným systémem českého školského systému. Vedly mne k tomu současné tendence ministerstva školství, různých ústavů a společenství zkoumajících naše školství, produkujících řadu nikdy nedotažených směrnic a doporučení, jež pouze odčerpávají peníze tolik chybějící právě ve vzdělávání našich dětí, mládeže a dospělých. V práci vycházím z dostupné britské i české literatury, výsledků průzkumů a statistických přehledů uveřejněných na internetu a vše konfrontuji s vlastní zkušeností. Vše jsem doplnila rozborem výsledků anonymního dotazníku. Respondenty byla školní mládež od 11 do 16 let, tedy žáci druhých stupňů základních škol. Byly stanoveny základní hypotézy ohledně vlivu školských systémů na vzdělání. Ve výsledku byly dvě hypotézy potvrzeny a dvě nepotvrzeny. Je tedy možno konstatovat, že není možno (na podkladě těchto výsledků) verifikovat obecné tvrzení, že západní vzdělávací systém je lepší a jeho aplikace u nás přinese zlepšení úrovně vzdělanosti v České republice.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12494
Datum: 2010-03-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 16805


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mcevoy_2010_dp.pdf 2.135Mb PDF Zobrazit/otevřít
mcevoy_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
mcevoy_2010_op.doc 29Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet