Marketingové řízení společnosti Pneuform Hulín, a.s. jako podmínka konkurenceschopnosti firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové řízení společnosti Pneuform Hulín, a.s. jako podmínka konkurenceschopnosti firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kop, Vladimír cs
dc.contributor.author Julina, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:47:18Z
dc.date.available 2010-07-18T18:47:18Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11460
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá řízením společnosti Pneuform Hulín, a.s. s cílem zvýšit její konkurenceschopnost. Na základě informací získaných z odborné literatury jsou odpovídajícím způsobem zpracovány analýzy současného stavu společnosti, jejího řízení a konkurentů, na jejichž základě je zpracován ideový projekt jejího marketingováho řízení. Tento projekt je v závěru podroben rizikové a nákladové analýze, které potvrdily jeho potřebnost a reálnost ve stávajících podmínkách. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 1858391 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model 5-ti konkurenčních sil cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject organizační schéma cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject riziková a nákladová analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing management en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter model of 5-competitive forces en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject organizational chart en
dc.subject the competitive environment en
dc.subject risk and cost analysis en
dc.title Marketingové řízení společnosti Pneuform Hulín, a.s. jako podmínka konkurenceschopnosti firmy cs
dc.title.alternative Marketing management of the company Pneuform Hulin plc as a condition for the competitiveness of the firm en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka cs
dc.date.accepted 2010-05-31 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the management company Pneuform Hulin plc to increase its competitiveness. Based on information obtained from the literature there are adeguately prepared analyses of the current state of the company, its management and competitors on the basis of which is elaborated ideological project of marketing management. This project is considered risky and subject to cost analysis, which confirmed the necessity and feability of existing conditions. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15310
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
julina_2010_dp.pdf 1.772Mb PDF View/Open
julina_2010_vp.pdf 424.5Kb PDF View/Open
julina_2010_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account