Pohled pacienta na komunikaci se zdravotnickými pracovníky

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Pohled pacienta na komunikaci se zdravotnickými pracovníky

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Pohled pacienta na komunikaci se zdravotnickými pracovníky
Autor: Grézlová, Magdaléna
Vedoucí: Gajzlerová, Gabriela
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je proniknout do problematiky pobytu pacienta v nemocnici z hlediska komunikace se zdravotnickým personálem. Zaměření se týká i oblasti způsobů edukace využívaných na odděleních. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po sběru a analýze dat je cílem zpětná informovanost jednotlivých oddělení o získaných výsledcích dotazníkového šetření. Smyslem je využití výsledků v praxi a to ve zlepšení kvality péče o pacienta. Bakalářská práce se zpočátku zaměřuje na komunikaci a její význam, způsoby a kritéria, která vedou k jejímu správnému vedení, umění komunikace s pacienty se zvláštními potře-bami, vysvětluje roli sestry a lékaře a jejich vzájemnou komunikaci s nemocným i ve zdra-votnickém týmu navzájem. Druhou velkou oblastí, která je součástí práce je edukace, a to jak ve zdravotnických zařízeních, tak i jako součást prevence ve společnosti
URI: http://hdl.handle.net/10563/11952
Datum: 2010-06-02
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 14193


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
grézlová_2010_bp.pdf 4.203Mb PDF Zobrazit/otevřít
grézlová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
grézlová_2010_op.doc 38Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet