Projekt řízení procesů poprodejního servisu a služeb ve společnosti AIS Software, a.s

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení procesů poprodejního servisu a služeb ve společnosti AIS Software, a.s

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromková, Ludmila
dc.contributor.author Pospíšilová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:44:48Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1199
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku procesního řízení. V teoretické části práce autorka popisuje základní pojmy, metody a nástroje procesního řízení. Poznatky získané studiem literatury uplatnila autorka v praktické části práce na společnosti AIS Software, a.s. Nejprve provedla analýzu této společnosti s cílem zjistit její předpoklady pro řízení procesů. Na základě analýzy zpracovala projekt, ve kterém zmapovala procesy společnosti AIS Software, a.s. a vytvořila modely procesů poprodejního servisu a služeb. V závěru autorka zhodnotila přínosy plynoucí z využití těchto modelů. cs
dc.format 78 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1910119 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject Procesní řízení cs
dc.subject procesní organizace cs
dc.subject podnikové procesy cs
dc.subject procesní model cs
dc.subject porterův model hodnotového řetězce cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject kritické faktory úspěchu cs
dc.subject procesní diagramy cs
dc.subject Process management en
dc.subject process organization en
dc.subject business processes en
dc.subject process model en
dc.subject Porters model of value chain en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject critical factors of success en
dc.subject process diagrams en
dc.title Projekt řízení procesů poprodejního servisu a služeb ve společnosti AIS Software, a.s cs
dc.title.alternative Project of after-sales service processes management in AIS Software, Inc. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated This work is aimed at questions of process management. The theoretical part describes basic ideas, methods and tools of process management. In the practical part author asserts her knowledge obtained by study of literature to AIS Software, Inc. company. First of all author made an analysis of this company to find out its presupposition for process management. On the basic of this analysis author draw up a project which brings an overview of all processes of AIS Software, Inc. company and she also made models of after-sales service processes. Finally author evaluates benefits arising from using of these models. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3519
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2006_dp.pdfBlocked 1.821Mb PDF View/Open
pospíšilová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account