Význam psychologie v přípravě a práci zdravitní sestry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam psychologie v přípravě a práci zdravitní sestry

Show full item record

No preview available
Title: Význam psychologie v přípravě a práci zdravitní sestry
Author: Hašová, Věra
Advisor: Konečný, Josef
Abstract: Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným tématům. Bakalářská práce je zpracována kvantito-kvalitativním způsobem. Zabývá se některými oblastmi psychologické problematiky dětí v průběhu jejich hospitalizace právě z pohledu zdravotních sester. Jde především o neuspokojení základních psychických potřeb v průběhu hospitalizace, syndrom hospitalismu, agresivitu u dětí a kon-flikty. Zahrnuta je i separační úzkost z důvodu vysoké důležitosti psychologického pocho-pení a řešení tohoto jevu. Teoretická část je věnována definicím a odborné terminologii, je seznámením s touto problematikou, informuje o komplexní péči a zaměřuje se na prevenci vzniku psychologických problematik. Praktická část obsahuje provedené dotazníkové šet-ření snažící se zjistit analýzou získaných dat, jaký pohled na problematiku zaujímají od-borníci - v tomto případě zdravotní sestry, které daným situacím musí dnes a denně čelit - tedy také zjistit úroveň předpokladů pro řešení. Jsou sledovány určité aspekty, jako napří-klad věk, nejvyšší dosažené vzdělání a úroveň znalostí z psychologie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/12027
Date: 2010-06-02
Availability: Bez omezení
Department: Ústav ošetřovatelství
Discipline: Všeobecná sestra
Grade for thesis and defense: B 14199


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
hašová_2010_bp.pdf 4.976Mb PDF View/Open
hašová_2010_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
hašová_2010_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account