Analysis of Marketing Communication in the Company HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysis of Marketing Communication in the Company HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Konečná, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:57:42Z
dc.date.available 2010-07-19T05:57:42Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12035
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o marketingové komunikaci s ohledem na světovou finanční krizi, úpadek současných marketingových postupů, rychlý technologický pokrok, nové možnosti využití digitálních médií a zjevnou potřebu integrovaného přístupu. Práce zkoumá jak tradiční metody propagace, tak i nové trendy se zaměřením na jejich praktické využití v reálné společnosti. Specifické prostředky marketingové komunikace využívané touto firmou jsou dále podrobeny bližšímu zkoumání s cílem odhalit jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na základě této analýzy jsou navržena konkrétní doporučení, která by mohla vést k možnému zlepšení současného stavu. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 1444359 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject propagace cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject digitální média cs
dc.subject internet cs
dc.subject webová stránka cs
dc.subject finanční krize cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject HP TRONIC cs
dc.subject Euronics cs
dc.subject Proton cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject integrated marketing communications en
dc.subject promotion en
dc.subject consumer en
dc.subject customer en
dc.subject digital media en
dc.subject the Internet en
dc.subject web site en
dc.subject financial crisis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject HP TRONIC en
dc.subject Euronics en
dc.subject Proton en
dc.subject Facebook en
dc.title Analysis of Marketing Communication in the Company HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communication in the Company HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the marketing communications with regard to the expanding global financial crisis, declension of current marketing proceedings, rapid technological progress, new opportunities provided by the digital media and a manifest necessity of the integrated approach. It explores both the traditional promotional methods as well as the latest trends with the focus on their practical application in a real company. The specific means of the marketing communications used in the company are closer examined with the aim to uncover their strengths, opportunities, weaknesses and threats. On the basis of the analysis, particular recommendations are proposed in order to suggest potential improvements of the current state. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13948
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2010_bp.pdf 1.377Mb PDF View/Open
konečná_2010_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2010_op.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account