Etické kodexy v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etické kodexy v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Wágner, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:34:24Z
dc.date.available 2010-07-19T07:34:24Z
dc.date.issued 2010-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12227
dc.description.abstract Práce se zabývá etikou v policejní činnosti, charakterizuje a srovnává profesní etické kodexy a zkoumá vliv praxe na chování a jednání policistů v souladu s principy Etického kodexu Policie České republiky. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 933299 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Etika cs
dc.subject policie cs
dc.subject etické kodexy cs
dc.subject profesní etika cs
dc.subject policejní etika cs
dc.subject Evropský kodex policejní etiky cs
dc.subject Etický kodex Policie České republiky cs
dc.subject Etický kodex Bavorské policie cs
dc.subject Etický kodex Příslušníka Policejního sboru Slovenské republiky cs
dc.subject Zásady profesní etiky policisty Polské republiky cs
dc.subject Ethics en
dc.subject the police en
dc.subject ethics codes en
dc.subject professinal ethics en
dc.subject police ethics en
dc.subject European Code of Police Ethics en
dc.subject Code of Ethics Police of the Czech Republic en
dc.subject Code of Ethics of the Bavarian police en
dc.subject Code of Ethics of the Police Force of the Slovak Republic en
dc.subject principles of professional ethics of policeman of the Republic of Poland en
dc.title Etické kodexy v praxi cs
dc.title.alternative Professional codices in practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated Work on the ethics of police work, characterizes and compares the professional ethics codes of practice and examines the influence on behavior and conduct of policemen in accordance with the principles of the Code of Ethics Police of the Czech Republic. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17433
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject etické kodexy cs
local.subject policie cs
local.subject Evropa cs
local.subject ethical codices en
local.subject police en
local.subject Europe en


Files in this item

Files Size Format View
wágner_2010_bp.pdf 911.4Kb PDF View/Open
wágner_2010_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
wágner_2010_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account