Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošetřovatelství

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošetřovatelství

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošetřovatelství
Autor: Vaculíková, Lenka
Vedoucí: Cichá, Martina
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce - Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošet-řovatelství jsem si vybrala z důvodu neustále narůstající migrace obyvatel, zvyšujících se požadavků na vzdělání a kvalifikaci všeobecných sester a zejména z důvodu stále častějšího se setkávání s klienty jiné národnosti či etnika v našich nemocničních zařízeních. Multi-kulturní ošetřovatelství je dle mého názoru velmi aktuální a dosud ne zcela objasněné téma. Považuji proto za zajímavé zjistit, jak na tom všeobecné sestry znalostně jsou, zda mají zájem o tuto oblast, zda se ve své praxi setkávají s jinými menšinami a zda jsou schopny poskytnout kvalitní, kulturně podmíněnou péči. V teoretické části práce seznamuji s problematikou multikulturního ošetřovatelství, objas-ňuji jednotlivé pojmy, nastiňuji legislativu, která se vztahuje k péči o cizince, zabývám se modelem transkulturního ošetřovatelství Madeileine Leininger a poukazuji na jednotlivá specifika ošetřovatelské péče u vybraných národnostních, kulturních či etnických menšin. V praktické části naplňuji pomocí dotazníkového šetření mnou stanovené cíle, porovnávám získané informace mezi sestrami se střední zdravotnickou školou a sestrami - bakalářkami s vysokou školou a navrhuji řešení pro praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13086
Datum: 2010-06-02
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 14727


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vaculíková_2010_bp.pdf 2.719Mb PDF Zobrazit/otevřít
vaculíková_2010_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vaculíková_2010_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet