Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče
Autor: Krystýnová, Martina
Vedoucí: Karafiátová, Michaela
Abstrakt: Hlavním tématem této bakalářské práce je bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatel-ské péče. V teoretické části jsem se věnovala problematice řízení a předcházení rizik ve zdravotnic-kých zařízeních, funkcím manažera rizik a také legislativní podpoře státu v otázce bezpečí klienta. Také jsem se zaměřila na nejčastější rizika, pochybení a omyly zdravotnického personálu a na faktory jejich vzniku. V posledním oddíle teoretické části jsem se zabývala řešením problémů pochybení spolu s návrhem vhodných opatření a praktických rad pro jejich prevenci. Praktická část mé práce obsahuje výsledky z pozorovacího šetření, ve kterém jsem mapo-vala nejčastější chyby a rizika na ošetřovacích jednotkách. Práci jsem ještě doplnila vý-sledky dotazníkového šetření. Cílem je získat přehled o nejčastějších chybách, dodržování a podceňování předpisů v za-jištění bezpečnosti nemocných. Z výsledků šetření vyplynuly nejčastější chyby vyskytující se při poskytová-ní ošetřovatelské péče, které mohou narušit bezpečí klientů. Na základě těchto poznatků byl vytvořen souhrn opatření, která upozorňují personál na nejčastější nedostatky v ošetřovatelské péči.
URI: http://hdl.handle.net/10563/14045
Datum: 2010-06-01
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 14219


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
krystýnová_2010_bp.pdf 1.979Mb PDF Zobrazit/otevřít
krystýnová_2010_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
krystýnová_2010_op.doc 39.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet