Kresba hospitalizovaného dítěte

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Kresba hospitalizovaného dítěte

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kresba hospitalizovaného dítěte
Autor: Hlaviznová, Kateřina
Vedoucí: Šrahůlková, Kateřina
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám kresbou hospitalizovaného dítěte. Má práce obsahuje dvě části. V teoretické části popisuji jednotlivá vývojová období lidského života. Dále se zabývám vlivem hospitalizace a nemoci na psychiku dítěte, komunikací s dětským pacientem i hospitalismem. V dalším bloku teoretické části popisuji vývoj dětské kresby, základní symboliku a význam barev. V praktické části provádím šetření pomocí pozorování, srovnání a rozhovoru. Srovnávám dvě skupiny dětí stejného věku. Tyto dvě skupiny tvoří hospitalizované a nehospita-lizované děti. Výsledky šetření jsou zobrazeny v závěru práce a budou zveřejněny v odborném časopise. O výsledcích informuji dětské oddělení, na němž jsem šetření uskutečnila.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15750
Datum: 2011-06-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 20255


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hlaviznová_2011_bp.pdf 76.18Mb PDF Zobrazit/otevřít
hlaviznová_2011_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hlaviznová_2011_op.zip 15.52Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet