Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom
Autor: Pešková, Kateřina
Vedoucí: Halmo, Renata
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce ?Informovanost všeobecných sester o technikách bazální stimulace u pacientů s diagnózou apalický syndrom?. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy apalický syndrom, ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou apalický syndrom, bazální stimulace a její techniky, biografická anamnéza. Praktická část se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření, které bylo určeno pro všeobecné sestry na pracovištích intenzivní péče a standardních odděleních KNTB, a.s. Zlín. Výzkum byl zaměřen na srovnání informovanosti všeobecných sester v oblasti péče o pacienty s diagnózou apalický syndrom, informovanosti a užívání technik bazální stimulace. Výsledky výzkumu jsou popsány a zobrazeny v tabulkách a grafech v praktické části. Výstu-pem mé bakalářské práce je vytvoření formuláře biografické anamnézy pro potřeby JIP KNTB, a.s. Zlín.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15810
Datum: 2011-06-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 20339


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pešková_2011_bp.pdf 3.014Mb PDF Zobrazit/otevřít
pešková_2011_vp.pdf 41.23Kb PDF Zobrazit/otevřít
pešková_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet