Význam firemní kultury v systému řízení organizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam firemní kultury v systému řízení organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Petrovská, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-09T18:58:37Z
dc.date.available 2012-03-09T18:58:37Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16189
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou organizační kultury jako faktoru, který má velký význam v procesu řízení organizace. Ovlivňuje výkonnost a efektivitu dané organizace. Cílem bakalářské práce je analýza obsahu organizační kultury vybrané organizace veřejné správy a posoudit tento obsah ve vztahu k efektivnosti a naplňování cílů organizace. Na základě výsledku provedeného výzkumu jsou navrženy některé změny obsahu organizační kultury, které by ji přiblížily ke kultuře žádoucí. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 462610 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Organizační kultura cs
dc.subject slabá a silná organizační kultura cs
dc.subject řízení cs
dc.subject systém řízení cs
dc.subject organizační chování cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject organizační kultura ve veřejné správě cs
dc.subject cs
dc.subject Organizational culture en
dc.subject weak and strong organizational culture en
dc.subject management en
dc.subject system management en
dc.subject organizational behavior en
dc.subject organizational structure en
dc.subject governance en
dc.subject organizational culture in public administration en
dc.title Význam firemní kultury v systému řízení organizace cs
dc.title.alternative The importance of corporation culture in the organization management system en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the organizational culture as a factor which is of great importance for the management of the organization. It affects the efficiency and effectiveness of the organization. The aim of this work is analysis of the organization culture of the organization of public administration and to assess the content in relation to the effectiveness and implementation of organizational goals. Based on the results of the research is to propose certain changes to the contents of organizational culture, which would bring the desired culture. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18345
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
local.subject management cs
local.subject kultura organizace cs
local.subject management en
local.subject corporate culture en


Files in this item

Files Size Format View
petrovská_2011_bp.pdf 451.7Kb PDF View/Open
petrovská_2011_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
petrovská_2011_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account