Aktivizační přístupy k pacientům na geriatrickém oddělení

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Aktivizační přístupy k pacientům na geriatrickém oddělení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Aktivizační přístupy k pacientům na geriatrickém oddělení
Autor: Řepková, Lucie
Vedoucí: Treterová, Silvie
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v nemocniční péči. V teoretické části se za-měřuje na vysvětlení pojmů stáří, stárnutí, seznamuje s problematikou komunikace se seni-ory. Zabývá se aktivizací seniorů, jejím významem a vlivem aktivizace na kvalitu stáří, představuje jednotlivé aktivizační metody, které lze využívat u geriatrických pacientů v nemocnici Podklady k výzkumnému šetření jsou získávány pomocí nestandardizovaného polostruktu-rovaného rozhovoru s pacienty na geriatrickém oddělení v nemocnici krajského typu. Otázky v rozhovoru jsou zaměřeny na zájmy a oblíbené volnočasové aktivity seniorů, na zkušenosti pacientů s předchozí aktivizací v nemocničním prostředí a na jejich vlastní představě o aktivizaci v nemocnici. Výsledky ukazují na skutečnost, že senioři mají o vol-nočasové aktivity v nemocnici zájem, ale zároveň velmi citelně udávají, že tyto aktivity nesmějí narušit jejich léčebný režim. Ze všech nabízených činností by senioři nejvíce uvítali četbu knih, procházky po areálu nemocnice a prosté povídání, na které ošetřující zdra-votnický personál nemá dostatek času. Zajištění aktivizace u geriatrických pacientů v nemocnici je velmi náročné, užívá se vždy specifických metod.
URI: http://hdl.handle.net/10563/16426
Datum: 2011-06-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 20277


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
řepková_2011_bp.pdf 4.145Mb PDF Zobrazit/otevřít
řepková_2011_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
řepková_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet