Advergaming in the Czech Republic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Advergaming in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Monika
dc.contributor.author Velikovský, Petr
dc.date.accessioned 2013-10-05T23:54:46Z
dc.date.available 2013-10-05T23:54:46Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19626
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je zmapování situace Advergamingu v České republice. V teoretické části práce je zpracována problematika týkající se advergamingu, jeho rozdělení, dále je pozornost zaměřena i na advergaming v České republice. Poté je blíže popsán průběh proměny a růstu advergamingu ve 21. století. V poslední části teorie je zpracována problematika týkající se role a využití advergamingu na sociálních sítích. Praktická část je zaměřena na analýzu postojů uživatelů sociálních sítí vůči advergamingu. Tato analýza je provedena na základě průzkumu trhu pomocí dotazníku. Praktická část je zakončena doporučeními firmám, které hodlají využít Advergaming jako marketingový nástroj na sociálních sítích. cs
dc.format 58 s. (67 530 znaků) cs
dc.format.extent 2807208 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Advergaming cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Sociální síť cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject Doporučení cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject Značka cs
dc.subject Advergaming en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Social network en
dc.subject Marketing en
dc.subject Recommendation en
dc.subject Brand en
dc.subject Analysis en
dc.title Advergaming in the Czech Republic cs
dc.title.alternative Advergaming in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2012-06-15
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is to map the situation of advergaming in the Czech Republic. The theoretical part deals with the advergaming, types of advergaming and advergaming in the Czech Republic. Then the course of transformation and growth of advergaming in the 21st century is described in more detail. The last part is focused on the role and use of advergaming on social networks. The practical part is focused on the analysis of attitudes of users of social networks towards advergaming. This analysis is performed on the basis of market research using a questionnaire. The practical part ends with some recommendations for companies that intend to use advergaming as a marketing tool for social networks. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24128
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-05-03


Files in this item

Files Size Format View
velikovský_2012_bp.pdf 2.677Mb PDF View/Open
velikovský_2012_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
velikovský_2012_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account