Bezdomovec jako pacient

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Bezdomovec jako pacient

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Bezdomovec jako pacient
Autor: Růžičková, Veronika
Vedoucí: Cichá, Martina
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je zjištění a pochopení toho, jak zdravotníci vnímají bezdo-movce jako své pacienty, tj. jaké jsou postoje zdravotnických pracovníků k hospitalizovaným bezdomovcům a jak naopak vnímají bezdomovci zdravotnické pra-covníky při kontaktu s nimi. Předložená práce je z části kompilací poznatků z odborné lite-ratury, z části prezentací výsledků mých vlastních empirických šetření. V teoretické části se věnuji problematice bezdomovectví z hlediska vymezení základních pojmů: bezdomovec, bezdomovectví, sociální vyloučení, formy, příčiny a faktory bezdo-movectví, zdraví bezdomovců. Empirická část práce se vztahuje k provedenému kvalitativnímu výzkumnému šetření, kte-ré se opírá o techniku polostrukturovaného rozhovoru. Získaná data jsou následně analyzo-vána metodou zakotvené teorie a interpretována. Empirická část je zaměřena také na kon-krétní kasuistiky, které jsem získala rozhovory s vybraným vzorkem hospitalizovaných bezdomovců. Dále je bakalářská práce zaměřena především na vnímání bezdomovců z pohledu zdravotníků.
URI: http://hdl.handle.net/10563/20009
Datum: 2011-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 23921


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
růžičková_2012_bp.pdf 1.847Mb PDF Zobrazit/otevřít
růžičková_2012_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
růžičková_2012_op.doc 57Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet