Výhody a nevýhody epidurální analgezie v průběhu porodu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výhody a nevýhody epidurální analgezie v průběhu porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravčíková, Dagmar
dc.contributor.author Nováková, Tereza
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:14:59Z
dc.date.available 2013-10-06T06:14:59Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20267
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje výhodám a nevýhodám epidurální analgezie v průběhu porodu. Cílem této práce bylo zjistit komplikace u matky a plodu během porodu a po něm po podání epidurální analgezie. Dalším cílem bylo zjistit délku I. doby porodní po epidurální analgezii. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je rozebrána epidurální analgezie po všech stránkách, indikace a kontraindikace k podání, její složení, vliv jednotlivých analgetik na matku a plod a způsob aplikace. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření, které, zjišťováno jakým způsobem byla epidurální analgezie podána, zda byly použity opioidy, komplikace vzniklé při podání v I., II. době porodní nebo po porodu plodu, komplikace u plodu a novorozence. Výsledná data byla získána pomocí statistické analýzy a následně graficky zpracována do tabulek a grafů. Výzkumné šetření bylo realizováno v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. cs
dc.format 78 s. + 7 s. (106238 znaků) cs
dc.format.extent 2455386 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject porod cs
dc.subject epidurální analgezie během porodu cs
dc.subject porodní bolesti cs
dc.subject porodnická analgezie cs
dc.subject I. doba porodní cs
dc.subject II. doba porodní cs
dc.subject postpunkční bolesti hlavy cs
dc.subject labour en
dc.subject epidural analgesia during labour en
dc.subject labour pains en
dc.subject obstetric analgesia en
dc.subject first stage of labour en
dc.subject and second stage of labour en
dc.subject post puncture headache en
dc.title Výhody a nevýhody epidurální analgezie v průběhu porodu cs
dc.title.alternative Advantages and Disadvantages of Epidural Analgesia During Labour en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reslerová, Ludmila
dc.date.accepted 2012-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is dealing with advantages and disadvantages of epidural analgesia during labour. The goal of this thesis is to find out the complications in mother and the fetus during the labour after the application of epidural analgesia. The other goal is to find out the in the length of first stage of labour after application of epidural analgesia. The theoretical part is focused on ways on analgesia, history of analgesia in obstetrisc and epidural analgesia. The indications and contra indications of application of epidural analgesia, the consistence, influence of individual components on mother fetus and the newborn and methods of application of epidural analgesia. In the practical part is taken a research about women who delivered their baby with an epidural analgesia. The main conditions for the research were complications, duration of the labour, way of aplication and the consistance of the analgesia. The dates are taken by the analysis of statistical data, which are compiling by graph. The research has been realized in Hopital in Valašské Meziříčí. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 25931
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-28


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2012_bp.pdf 2.341Mb PDF View/Open
nováková_2012_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2012_op.zip 16.81Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account