Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Siemens elektromotory Mohelnice s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Siemens elektromotory Mohelnice s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Mach, Jan
dc.date.accessioned 2013-10-12T00:30:39Z
dc.date.available 2013-10-12T00:30:39Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24588
dc.description.abstract Důležitou součástí personálního systému je hodnocení pracovníků, kterým se ve své práci zabývám. V teoretické části se zkráceně věnuji vlastní definici řízení lidských zdrojů a následně samotnému hodnocení pracovníků, jakožto důležité součásti řízení lidských zdrojů, jeho významu pro organizaci, a také jeho důležitým součástem. V praktické části se zpočátku věnuji představení organizace a následně hlavnímu bodu, tedy charakteristice jejího systému hodnocení zaměstnanců. Posledním bodem mé práce je potom návrh dopo-ručení na zlepšení stávající situace v dané organizaci. cs
dc.format 72 s. (110 016 znaků) cs
dc.format.extent 1697950 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální práce cs
dc.subject personalista cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject hodnotitel cs
dc.subject hodnocený cs
dc.subject hodnotící systém cs
dc.subject cíle hodnocení cs
dc.subject proces hodnocení cs
dc.subject Human resource management en
dc.subject Human resource en
dc.subject Human resource manager en
dc.subject Evaluation en
dc.subject Evaluator en
dc.subject Evaluated en
dc.subject Evaluation system en
dc.subject Evaluation process en
dc.title Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve firmě Siemens elektromotory Mohelnice s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of the Evaluation System of Employees at Siemens s.r.o. in Mohelnice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated Important part of personal system is evaluation system of employees, which I am dealing with in this work. In theoretical part of my work I am shortly dealing with the definition of human resource management and then with evaluation system of employees itself, which is important part of human resource management, its importance for organization and also with its important parts. In practical part I am dealing with introducing the organization in the beginning and subsequently with characteristics of its evaluation system of employees. Last point of my work is proposal of recommendation how to improve existing situation in this organization. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24214
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
mach_2013_bp.pdf 1.619Mb PDF View/Open
mach_2013_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
mach_2013_op.doc 264Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account