Působení reklamní fotografie na recipienty

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Působení reklamní fotografie na recipienty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Působení reklamní fotografie na recipienty
Autor: Kalferstová, Kateřina
Vedoucí: Horňák, Pavel
Abstrakt: Diplomová práce se zaobírá otázkou reklamní fotografie a jejího působení na recipienty. V teoretické části se práce zabývá definicí reklamních prostředků s důrazem na komunikační proces, dále definicí reklamní fotografie s vymezením její historie a druhové-ho či žánrového rozdělení a především definováním faktorů, které ovlivňují působení reklamní fotografie na recipienty. V praktické části se diplomová práce snaží pomocí výzkumu zjistit, jaké faktory se ve vybraných reklamních fotografiích nejvíce vyskytují, jaká původní idea vedla tvůrce k realizaci fotografie a jak vybrané reklamní fotografie na respondenty působí. V projektové části diplomové práce pak dochází ke komparaci původní autorské idey a konečného působení na respondenty s doporučením, co by mohlo být uděláno lépe, na základě čehož je vytvořen manuál, jak vytvořit fungující reklamní fotografii.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30509
Datum: 2014-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 36979


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kalferstová_2014_dp.pdf 5.504Mb PDF Zobrazit/otevřít
kalferstová_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kalferstová_2014_op.doc 160.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet