Metodika efektivního event marketingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metodika efektivního event marketingu

Show full item record

No preview available
Title: Metodika efektivního event marketingu
Author: Kotová, Eva
URI: http://hdl.handle.net/10563/30929
Date: 2006-07-12
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 143
Availability: Práce není přístupná


Abstrakt:

Disertační práce řeší problematiku efektivního event marketingu jak z pohledu úspěšné realizace eventu, tak z pohledu splnění stanovených cílů firmy. Cílem práce bylo na základě zkoumání, analyzování, provedení literární rešerše monografické a seriálové literatury a praktických zkušeností s event marketingem navrhnout metodiku efektivního event marketingu. Disertační práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje literární rešerši monografické a seriálové literatury vztahující se k event marketingu. Ukázalo se, že ačkoli hraje event marketing významnou roli v komunikaci firem, samotné pojetí efektivnosti v souvislosti s event marketingem se setkává se značnými nedostatky. Literatura, která by se věnovala efektivnosti event marketingu, nebyla doposud publikována. Druhá kapitola je věnována cílům práce, výzkumným otázkám a definovaným hypotézám. Třetí kapitola pojednává o metodách využitých v práci. Čtvrtá kapitola obsahuje hlavní výsledky práce, její součástí jsou výsledky primárního marketingového výzkumu a navržená metodika efektivního event marketingu. Pátá kapitola objasňuje teoretický a praktický přínos práce. Součástí práce jsou tři případové studie, které byly autorkou zpracovány na základě realizace tří eventů, jejichž cílem bylo ověřit navrhovaný postup při realizaci efektivního event marketingu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kotová_2006_dp.pdfBlocked 3.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account